0988 018 189

Overmount Series KN8248DOB

6,750,000

Kích thước (mm): 820*480*228
Kích thước hố(mm): 373*380; 373*380
Cắt đá (mm): 790*450
Độ dày (mm): 1.2+4.0

Tắt Quảng Cáo [X]